در صورت تمایل به همکاری با گل سیر میتوانید رزومه خود را برای ما ارسال کنید تا در پایگاه داده ما ذخیره شود و در زمانی که در این سمت احتیاج به نیرو وجود داشت از طرف منابع انسانی با شما تماس گرفته شود.

  • مشخصات فردی

  • شرایط همکاری

  • همچنین شما می توانید فایل رزومه ی خود را برای ما بفرستید.